dimarts, 9 de desembre de 2008

Com es fabriquen els objectes de plàstic

Aquesta Cacera del Tresor s'adreça a l'alumnat de 3r de l'ESO de l'assignatura de Tecnologies.

Creada per F. José Vicente Ferrández


Introducció

Els plàstics són materials lleugers, duradors i barats de produir. El primer plàstic fabricat a gran escala va ser la resina descoberta per Baekeland el 1909, però el primer material plàstic va ser el cel·luloide, important a la indústria del cinema i que va ser fabricat per John Wesley el 1869. Els plàstics més utilitzats actualment són el polietilè i el PVC, descoberts els anys 30. En aquesta mateixa època es va descobrir el niló, fibra artificial que ha revolucionat la indústria tèxtil.
Activitats
 1. Explica en què consisteix l'emmotllament per injecció.
 2. Quina mena de productes es poden fabricar mitjançant l'emmotllament per injecció?
 3. Explica en què consisteix l'emmotllament per extrusió. Posa'n exemples d'objectes fabricats mitjançant aquest mètode.
 4. Esmenta les semblances i diferències que hi ha entre l'emmotllament per extrusió i l'emmotllament per bufament.
 5. Es poden fabricar objectes de plàstic gruixats fent servir l'emmotllament per buit? Raona la teva resposta.

La gran pregunta

Indica quina tècnica utilitzaries per fabricar els següents objectes de plàstic i explica per què:

 • Canonada.
 • Màscara per disfressar-se.
 • Ampolla.
 • Marc de finestra.
 • Cotxe de joguina.
 • Galleda o poal.
 • Pilota de futbol.
 • Mànega de reg.
 • Carcassa d'un televisor.

Recursos d'Internet